EN

PROCES INHERENCJI

NIE ZMIENIA RZECZYWISTOŚCI

Zmienia relację z nią i z tej nowej relacji wynika transformacja rzeczywistości

NIE PRZEKSZTAŁCA NIEPRAWIDŁOWYCH SCHEMATÓW

Wyprowadza z nich

NIE NAPRAWIA TEGO CO ZEPSUTE

Pozwala na odpuszczenie przywiązania do tego

NIE WYMAZUJE PRZEKONAŃ

Prowadzi do nowej perspektywy, z której wynika naturalna wolność przekonań

NIE RATUJE NAS

Przywraca odpowiedzialność za własną moc, co prowadzi do uwolnienia

NIE ZMIENIA śWIATA

Przeprowadza do innej wersji samego siebie


INHERENCJA

Osadzanie świadomości w Punkcie ZERO

 • PRZEBUDZANIE

twojego Wewnętrznego Rodzica

 • ŁĄCZENIE

z twoim Wewnętrznym Dzieckiem

 • WGLĄD

poza programy podświadomości

 • OCZYSZCZANIE

traum pokoleniowych i ciała bolesnego

 • ODWRÓCENIE

ścieżka 6-kroków do Ja


ODWRÓĆ SIĘ OD:

 • siebie
 • świata
 • rodziny
 • przyjaciół

ŻYCIA JAKIE MIAŁEŚ

BY POWRÓCIĆ DO:

 • siebie
 • świata
 • rodziny
 • przyjaciół

ŻYCIA JAKIEGO NIE ZNAŁEŚ


WIEDZA I PRAKTYKA

jeśli interesuje cię realna zmiana swojej rzeczywistości

KROK 1

Książka czyli wiedza

KROK 2

Warsztat czyli praktyka


WARSZTAT INHERENCJI

integracja Wewenętrznego Rodzica i Dziecka w 6 krokach

ZERO

 • definicji
 • ideologii
 • przekonań
 • filozofii
 • koncepcji

ZERO

 • definicji
 • ideologii
 • przekonań
 • filozofii
 • koncepcji

OPINIE


Kontakt