EN

Zastrzeżenie

 

Proces Inherencji jest metodą zaliczaną do rodzaju uzdrawiania energią. Metody energetyczne są samoregulujące i są uważane za „alternatywne” lub „uzupełniające” sztuki uzdrawiania, które są licencjonowane w wielu krajach zachodnich.

Proces Inherencji jest wynikiem niezależnej pracy i odkrycia, i jak dotąd przyniósł fenomenalne efekty. Jednak NIE został on zbadany ani zatwierdzony przez żadną oficjalną instytucję akademicką lub medyczną, a zatem musi być uważany z natury za eksperymentalny.

Ze względu na eksperymentalny charakter Procesu Inherencji, zgadzasz się przyjąć i zaakceptować pełną odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane z przeglądaniem tej witryny i korzystaniem z Procesu Inherencji w wyniku przeglądania tej witryny. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z Procesu Inherencji, możliwe jest, że pojawią się emocjonalne lub fizyczne doznania lub dodatkowe nierozwiązane wspomnienia, które mogą być postrzegane jako negatywne skutki uboczne. Materiał emocjonalny może nadal wypływać na powierzchnię po zastosowaniu Procesu Inherencji, wskazując, że konieczne może być odniesienie się do innych problemów. W takim przypadku zgadzasz się na zawrócenie się po profesjonalną pomoc, jeśli nieumyślnie doświadczysz niepokojących lub niepożądanych reakcji podczas korzystania z Procesu Inherencji.

Wszelkie informacje prezentowane na tej stronie internetowej lub w nagraniach nie mają na celu przedstawiania, diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek problemom medycznym lub zaburzeniom psychicznym, a Proces Inherencji nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej opieki zdrowotnej. Katarzyna Dodd i Ewa Filipkowska zdecydowanie zalecają zasięgnięcie profesjonalnej porady przed wdrożeniem jakiegokolwiek protokołu lub opinii wyrażonej na tej stronie internetowej, w tym za pomocą procesu Inherencji, oraz przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej zdrowia. Informacje podane na stronie internetowej lub w nagraniach są podane „w takim stanie jak widać” i bez jakichkolwiek oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju.

Katarzyna Dodd i Ewa Filipkowska nie udzielają gwarancji, ani prognozy dotyczącej jakiegokolwiek efektu w przypadku korzystania z Procesu Inherencji w jakiejkolwiek konkretnej sprawie.

Katarzyna Dodd i Ewa Filipkowska nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie.

Zgadzasz się i rozumiesz, że niniejsze Zastrzeżenie ma na celu całkowite, bezwarunkowe zwolnienie z odpowiedzialności i przejęcia ryzyka, w najszerszym tego zakresie wyznaczonym przez prawo.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z KTÓRYMŚ Z POWYŻSZYCH WARUNKÓW, NIE POWINIENEŚ KORZYSTAĆ Z TYCH INFORMACJI ANI POZOSTAĆ NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ.