EN

Książka


 

Tę książkę można nazwać brakującym ogniwem dla każdego człowieka będącego na ścieżce samorozwoju.

 

Autorka w błyskotliwy, prosty i unikalny sposób łączy główne dziedziny egzystencji, takie jak codzienne życie, duchowość, psychologię i ludzkie zachowania, które to obszary zostały od siebie odseparowane przez umysł. Pokazuje, że wszystko jest częścią tej samej całości i nic nie jest samo w sobie złe czy niepotrzebne. Tylko brak zrozumienia sprawia, że tak się wydaje.

Opisane tutaj struktury świadomości jasno wyjaśniają, dlaczego ludzki umysł wciąż żyje w ciemności zamętu i niemożności wzięcia odpowiedzialności za dar życia i dlaczego jest on przekazywany z pokolenia na pokolenie. W ewolucji świadomości ludzkość jest teraz w trakcie rozwijania Wewnętrznego Dorosłego, wewnętrznej struktury, która przeniesie ludzkość do następnego wymiaru egzystencji w harmonii z głębszą Jaźnią, sobą nawzajem, naturą i życiem; gdzie brak, strach, walka i agresja są przestarzałe.

Aby osiągnąć poziom przetwarzania Wewnętrznego Dorosłego, ludzka świadomość musi rozwinąć, wzmocnić lub naprawić strukturę Wewnętrznego Rodzica. Bez tego nie ma ewolucji samoświadomości i tkwimy na poziomie impulsywnego zwierzęcia, którego głównym celem życiowym jest uniknięcie śmierci.

Ludzki samoświadomy umysł jest zaprojektowany do tworzenia dużo większych rzeczy i każdy z nas jest indywidualnie odpowiedzialny za ten proces.

 

Wstęp
1. Czy wrażenie rozdzielenia wewnętrznego jest przekleństwem i skazuje na cierpienie?
2. Granice czyli warunek istnienia w tym świecie
 --- Granica wewnętrzna
3. Moc i Forma
4. Odwieczne poszukiwania Wewnętrznego Rodzica
5. Na czym polega jedność Wewnętrznego Dziecka i Wewnętrznego Rodzica
 --- Miłość czyli przepływ
6. Emocje
 --- System emocjonalny dziecka
 --- Przestrzeń akceptowania i przestrzeń wybierania
 --- Jaka jest funkcja emocji
 --- Jeszcze o emocjach pozytywnych i negatywnych
 --- O wyrażaniu emocji trochę inaczej
 --- Czego chcę od życia, a może….. czego życie
 chce ode mnie?
 --- Związek między emocją a myślą
 --- Jakiego rodzaju informacją jest emocja?
7. Poczucie winy czyli fałszywa odpowiedzialność
 --- Niskie poczucie wartości
 --- Pomaganie innym, zbawianie świata
 --- Empatia versus iluzoryczna empatia
 --- Nieumiejętność mówienia Nie, zadowalanie innych
 --- Wybaczanie – nie chodzi o winowajcę
 --- Pokora czy tłumienie Ja?
8. Życie to sekwencja nieustannych narodzin
 --- Miłość w związkach
 --- Jeszcze jedne narodziny
9. Manifestuje się ukryta intencja a nie wybór
 --- Projektor
10. Czym jest nienawiść?
11. Jedność
12. Wszystko jest relacją
13. Rodzaj męski i żeński – jedność świadomości
 czy podzielenie?
14. Poziomy pracy nad sobą
 --- Traumy pokoleniowe
15. Kwanty, fraktale, protony i inne